Hướng dẫn cài đặt sử dụng bộ báo trộm GS 3500, GS 6000

Hướng dẫn cài đặt sử dụng bộ báo trộm GS 3500, GS 6000

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT – SỬ DỤNG GS-3500 PHIÊN BẢN MỚI.

1-CÀI ĐẶT REMOTE VÀO BỘ TRUNG TÂM:

  Nhấn SET khoảng 5s —>Thấy đèn Led từ 1 đến 6 sáng đứng yên— >Ta nhấn phím bất kỳ trên Remote —>Nghe tiếng Bíp kéo dài là đã cài đặt thành công..

2- SỬ DỤNG REMOTE:

–    ( Ð )  Tắt chế độ báo động

–    ( Ï )  Mở chế độ báo động

–    ( H )  Mở chế độ báo động

–    ( U )  Báo động khẩn…

3 – CÀI ĐẶT THIỀT BỊ VÀO TRUNG TÂM:

Tắt nguồn và mở nguồn lại

Ø  Nhấn SET 1 cái — Thấy đèn từ 1 đến 6 sáng đứng yên — Nhấn SET 1 cái tiếp theo — Lúc này chỉ đèn số 1 sáng ( Vùng 01) — Ta kích thiết bị thứ 1 vào — Nghe tiếng Bip kéo dài là OK

Ø  Tương ứng (Vùng 02) — Nhấn SET 1 cái tiếp theo —Lúc này chỉ đèn số 2 sáng — Ta kích thiết bị 2 vào — Nghe tiếng Bíp kéo dài là OK

Ø  Tương ứng từ Vùng 03 cho đến Vùng 06 Ta làm như trên

*CHÚ Ý : Khi cài xong thiết bị nào thì phải TẮT nguồn thiết bị đó đi..

4 – CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO TRUNG TÂM BÁO TRỘM:

Ø  Bằng cuộc gọi:

–  Dùng điện thoại bất kỳ gọi vào Số ĐT ở Trung Tâm — Sau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip ta bấm – Password (Mặc định 8888)          # 51 ( Số ĐT thứ 1 ) #

# 52 ( Số ĐT thứ 2 ) #

# 53 ( Số ĐT thứ 3 ) #

——- Cho Đến ——

# 56 ( Số ĐT thứ 6 ) #

Ø  Bộ trung tâm cho phép ta cài đặt 6 số điện thoại.

CHÚ Ý: Khi tiến hành cài đặt -> ta bấm ký tự nào trên bàn phím điện thoại phải nghe tiếng bíp thì được – Còn không nghe tiếng bíp thì ta phải làm lại từ đầu…

Ø  Bằng tin nhắn SMS:

Ø  Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau:

[Password][5X][Số điện thoại][#] -à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password:8888 —–X: (là số thứ tự của đt cần cài đặt từ 1 đến 6)

Ví dụ: ta cài số đt thứ 1 là: 0936666209 thì soạn tin nhắn như sau: 8888510936666209#

5 – CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN TIN NHẮN TỪ TRUNG TÂM:

Ø  Bằng cuộc gọi:

Ø  Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâm -à sau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip ta bấm -à password(8888) 57 (số điện thoại thứ 1)#

58 (số điện thoại thứ 2)#

59 (số điện thoại thứ 3)#

(Trung tâm cho phép ta cài đặt được 3 số đt nhận tin nhắn)

Ø  Bằng tin nhắn SMS:

Ø  Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau:

[Password][5X][Số điện thoại][#] -à Gửi tin nhắn đến số đt trung tâm

Password:8888 —-X: (Có thứ tự từ 7 đến 9)

Ví dụ: ta cài số đt là: 0936666209 thì soạn tin nhắn như sau: 8888570936666209#

 6 – THAY ĐỔI PASSWORD  CÀI ĐẶT CỦA TRUNG TÂM :

Ø  Bằng cuộc gọi:

Ø  Dùng đt bất kỳ gọi vào số ddt ở trung tâm -à Sau 1 hồi chuông nghe tiếng bíp -à Bấm Pass cũ (8888) -à Bấm 31 -à Bấm password mới -à Bấm # (pass có 4 ký tự)

(Pass cài đặt mặc định là: 8888)

Ø  Bằng tin nhắn SMS:

Ø  Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau:

[Password][31][XXXX][#]-àgửi tin nhắn tới số đt ở trung tâm

Password:8888—-XXXX: (là password mới)

7- THAY ĐỔI PASSWORD ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TẮT/MỞ BỘ TRUNG TÂM:

Ø  Bằng cuộc gọi:

–          Dùng đt bất kỳ gọi vào số ĐT ở trung tâm -à Sau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip –à Bấm Passsetting (mặc định là 8888) -à Bấm 30 (Password Mới)#: pass đk mặc định là 1234

(Kết thúc cuộc gọi là OK)

Ø  Bằng tin nhắn SMS:

–          Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau:

[Password Setting][30][XXXX][#] -à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password: 8888 là mặc định —XXXX: (là số password mới).

8 – GHI ÂM LỜI THOẠI VÀO TRUNG TÂM :

– Nhấn SET khoảng 3 lần — nghe ở trung tâm phát âm record — Lúc này ta đọc lời ghi âm vào — Khi nghe tiếng Bíp kéo dài và đèn tắt thì đã ghi âm thành công.

9– ĐIẾU KHIỂN TẮT MỞ BẰNG ĐIỆN THOẠI :

Ø  Bằng cuộc gọi:

– Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâm

+ Bấm Password ( 1234 )  –Bấm phím “ 1 “ ( Mở chế độ báo động )

— Bấm phím “ 2 “ ( Tắt chế độ báo động )

— Bấm phím “ 6 “ ( đk mở điện 12v )

— Bấm phím “ 7 “ ( đk tắt điện 12v )

— Bấm phím “ 9“ ( Mở đàm thoại 2 chiều giữa bộ tt và đt )

— Bấm phím “ * “ ( Kết thúc đàm thoại 2 chiều )

* Bộ trung tâm gọi đt cho ta — Bấm nghe — Bấm phím “ 2 “ để tắt báo                 động.

Ø  Bằng tin nhắn SMS:

Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

[Password ĐK][X][#] –à Gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Passwword đk mặc định là: 1234 —-X=1: (là mở báo động)

—- X=2: (là tắt báo động)

10 – RESET BỘ TRUNG TÂM :

– Tắt Nguồn-àNhấn giữ SET và đồng thời mở nguồn lên — Nghe tiếng Bíp kéo dài khoảng 6 giây là đã reset thành công.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *