PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG-PHẦN MỀM TÍNH TIỀN NHÀ HÀNG

3,590,000

Phần bán hàng:
•    Giao diện bán hàng lẻ: hỗ trợ quét mã vạch giúp nhân viên bán hàng nhanh hơn.
•    Bill bán hàng: được thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ thông tin cần thiết về cửa hàng, các sản phẩm được bán ra, …
Phần khuyến mãi:
•    Cài đặt các chương trình khuyến mãi theo khoản thời gian cố định, giúp cho cửa hàng(shop) thu hút nhiều khách hàng. Đồng thời việc quản lý tính toán khi bán hàng thuận tiện hơn nhờ cơ chế xử lý tự động được cài đặt trong chương trình.
Phần Báo cáo:
•    Báo cáo bán hàng
•    Báo cáo Cân đối Nhập – Xuất – Tồn
•    Báo cáo Tồn kho
Và một số báo cáo khác…..