5,049,000
4,390,000
990,000
3,790,000
2,450,000
11,840,000
7,390,000

Nạp mực Dịch vụ sửa chữa-Bảo trì

Nạp mực in, Sửa máy in Canon, Hp.. tại Bình Dương

Máy tính Bàn ( Desktop PC)

NN_Intel Core i5-7400 (3.0GHz) – Box

18,590,000
2,200,000