Máy in phiếu tính tiền nhà hàng quán nhậu Xprinter A160

1,790,000

Máy in hóa đơn Xprinter A160

Phương thức in    
     

  • – Chiều rộng khổ in :   80mm
  • – Công suất  :  576 ký tự/dòng 512 ký tự/dòng
  • – Tốc độ in  :  160mm/s
  •  – Cổng giao tiếp  :  USB hoặc Ethernet
  • –  Độ rộng giấy in  :  79.5±0.5mm×φ80mm
  • – Khoảng cách dòng  :  3.75mm (Điều chỉnh bằng lệnh)
  • – Số cột    : + Khổ giấy 80mm: Font A – 42 cột hoặc 48 cột/Font B – 56 cột or 64 cột/
  •                     + Tiếng Trung,Tiếng Trung truyền thống – 21 cột  hoặc  24 cột
  • – Kích thước ký tự    : + ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots)  Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots)   
  •                                       + Tiếng Trung : 3.0×3.0mm(24×24 dots)